چرا بیمار می شویم؟!!

چرا بیمار می شویم؟!!آیا  به نظر شما بیماری یک روند طبیعی در جهان است و این طبیعی است که ما گاهی بیمار شویم و یا حداقل سالی یکبار گرفتار سرماخوردگی و آنفولانزا شویم .شاید شما هم قبل از بیرون آمدن از حمام ،لباستان را سریعا می پوشید و به فرزندتان...