سال ۱۳۹۹-سالی متفاوت

سال 1399-سالی متفاوت: در حالیکه چند روزی از شروع سال 1399 نمی گذرد ، افراد زیادی بخاطر شرایط فعلی ایران در خانه مانده اند و دید و بازدیددر سال 99 در ایران رنگ و لعاب دیگری به خود گرفته است و اکثرا با تلفن وارتباطات اینترنتی به همدیگر این سال...

کریسمس۲۰۲۰

دانشی در باب کریسمس: - رنگ سبز و همچنین درختان . معنای ویژه ای برای مردم در فصل زمستان دارد . از مدتها پیش از ظهور مسیحیت، مردم گیاهان را تزیین میکنند، مردم  ازشاخه های درختان و صنوبر استفاده می کردند. امروزه مردم خانههای خود را با درختان کاج و صنوبر...

شب یلدا

تاریخچه یلدا: شب یلدا در کشور ایران، چندین هزار سال است که توسط مردم جشن گرفته می شود،این شب آخرین شب فصل پاییز است  که طولانی ترین شب سال و تاریک ترین آن نیز می باشد . در این شب مردم ایران ، اکثرا تا صبح بیدار مانده و با...