تغییردرژنتیک با کمک سابلیمینال ها

همیشه پذیرفته ایم که آنچه درژنتیک ما هست در ما و نسل های بعدی ما ظاهر می شود .مثلا بیماری ها یا حتی رنگ چشم ما وابسته به والدین ما هست .

در گذشته اگر کسی را می دیدید که رنگ چشمانی آبی یا سبز داشت با حسرت به او نگاه می کردید چون داشتن آن را برای خود غیرممکن می دیدید .خیلی از ما انسانها دوست داریم یکسری از عوامل فیزیکی را که احساس می کنیم خودمان در شکل گیری آن نقشی نداشته ایم ، در ظاهرمان تغییر دهیم .مثلا”قد بلندتری داشته باشیم .رنگ چشمانمان را تغییر دهیم .پوست سفیدتری داشته باشیم و یا حتی موهای صاف و پرپشتی داشته باشیم .اما زمانی که به والدینمان نگاه می کنیم و می بینیم که رنگ پوست مان یا قدمان یا حتی وزنمان شبیه آنهاست بنابراین سریع نامید می شویم .چرا که می پذیریم که این عوامل در ما ژنتیکی است و تغییر آن غیرممکن است.

اما این گونه نیست .جهان ما روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است ،هر روز انسان به قدرتهای در درونش پی می برد که تا قبل هرگز از آن آگاه نبوده است .

آشنایی با ضمیر ناخودآگاه و قدرتهای این بخش پنهان ذهن ، بشر را بر این داشت که در پی کنترل این بخش از مغز و ذهن خود برآید و این علم رو به گسترش و تکامل است و این سبب کشف و خلق “سابلیمینال ها” شد .فایل های صوتی و تصویری که حاوی پیام های پنهان و مخفی در قالب کد و صوت هستند که تنها ذهن ناخودآگاه قادر به درک آن است و به این طریق ذهن خودآگاه را دور می زند و مستقیما”بر ناخودآگاه تاثیر میگذارد و از آنجا که ناخودآگاه مسئول تمام عملکردهای درونی و عوامل ژنتیکی بدن ماست بنابراین با فرمان مستقیم به ناخودآگاه ،سبب پذیرش دستورات توسط این بخش ذهن و اجرای آن توسط ناخودآگاه می شود و این به معنای تجربه یک زندگی کاملا”متفاوت خواهد بود .

سخن دکتر وایسمن را در فیلم زیر مشاهده و به اهمیت این کار پی ببرید .

 

پخش ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید