Dream Board
این صفحه متعلق به آرزوهای شماست........ عکس تابلوی آرزوهایتان را برای ما ارسال کنید ...... تا در همین صفحه به نام خودتان قرار دهیم.
Dream Board
با شجاعت و شهامت آرزوهایت را فریاد بزن و آن را از کائنات دریافت کن ..
Wish Board
به رویاهایت فکر کن ...آنها را بنویس...در موردشان با خودت صحبت کن ..... باورشون کن
Wish Board
قبلی
بعدی

صفحه آرزوها:

– صفحه آرزوهایتان را آماده کنید ..از آن عکس بگیرید و برای مجموعه آموزشی دانشکده جذب در واتساپ یا تلگرام ارسال کنید .

 -کافی است فقط روی لینک های سبزرنگ مقابل بزنید تا به صفحه مشاورین ما در واتساپ  و یا تلگرام دانشکده جذب متصل شوید و تصاویرتان را برای ما بفرستید تا درهمین صفحه آرزوها  با نام خودتان و یا یک نام مستعار برای شما قرار بگیرد .و سپس هر روز می توانید در یک مکان اجتماعی رویاهایتان را ببینید و حضورشان را بیشتر باور کنید.

 (لطفا” نهایتا” بین 6 تا 9 عکس با کیفیت خوب بفرستید.هدف ما احساس بهتر و شادی بیشتر برای شماست.)

تعدادی از تابلوهای آرزوهای دانشجویان دانشکده جذب:

دیدگاهتان را بنویسید