قبلی
بعدی

بهترین مربی و استاد چه کسی هست؟ 

برای پاسخ به این سوال اجازه دهید آیه دوم از سوره حمد را بازگو کنیم. 

در این آیه خطاب به انسان می فرمایند.

بدان که حمد و ستایش و مدح مخصوص الله است

که تنها و بهترین مربی تمام جهانیان است. 

رب در لغت معنای مالک یا همان خلق کننده ما

و هم معنی کسی است که پرورش دهنده ماست. 

در واقع خداوند خودش را بهترین مربی و استاد جهان معرفی می کند

و بیان میدارد که اگر تنها خداوند را مورد ستایش قرار دهید

او برای شما بهترین مربی و هدایت گر خواهد بود. 

اما مسئله این است که ما بر خلاف عشقی که به خداوند ابراز می کنیم

اعتماد کننده نیستیم و نمی دانیم چه نیروهای برتری در ما هست

که می توانیم با مشورت با خداوند و دریافت نشانه ها و آگاهی های درونی

واقعا به مسیری که مناسب ماست هدایت شویم. 

ما تصور می کنیم این اعتماد کردن به نفع ما نیست

چون آنگاه خداوند به طرق مختلف ما را مورد آزمایش قرار خواهد داد.

در حالیکه اعتماد به او نه تنها سبب سختی راه تان نمی شود

بلکه مسیرهای ساده تر را برای تان می گشاید. 

ما می دانیم که آتش خصلت سوزندان دارد

واگر در میان آتشی گرفتار شده باشید تنها دو راه نجات برای شما خواهد بود

یا فریاد بزنید، عصبانی شوید، درخواست کمک کنید و کسی نیاید

و در هر صورت از هر روش مربوط به این جهان فیزیکی استفاده کنید نتایج شما زیبا نخواهد شد. 

اما اگر فقط از او کمک بخواهید و تنها او را خدمتگزار باشید

به طور یقین درهای را برایتان می گشاید که هیچ کس دیگری قادر به باز کردن آن نبود. 

چنانچه تمایل دارید می توانید جهت آگاهی و بیداری بیشتر نسبت به مفاهیم کتاب خداوند روی همین متن سبز  بزنید و وارد صفحه بیداری با قرآن شوید. 

درک زیباتر قرآن

قانون جذب

انسان همیشه بدنبال تغییر و تحول بوده است ، گویی که نیروی عمیق در درون ما را همیشه به سوی جلو می کشاند.

 و در این بین افرادی هستند که همیشه تشنه یادگیری هستند ، از مطالعه کتابهای مختلف  تا شرکت در دوره های آموزشی و سمینارها و..

برای اینکه به زندگی بهتری برسند و بتوانند شادی بیشتری را تجربه کنند…

اما یک چیزی در این میان فراموش شده است و به نظر میرسد که ما به درک درستی از قانون جذب نرسیده ایم و در حال تقلا و دست و پا زدن در کسب موفقیت و شادی و پیروزی بیشتری هستیم .

به نظر میرسد که ما کوچکترین و ساده ترین مفهوم قانون جذب را درک نکرده ایم و آن چیزی نیست جز این مفهوم ساده که علم راز بیان می کند که همه چیز در درون شماست و از درون ما به بیرون ما تراوش می کند اما ما بدنبال ایجاد تغییرات در بیرون مان هستیم اگر شما هم فکر می کنید باید چیزی در روابط تان را درست کنید و یا فقط تلاش و کار فیزیکی بیشتری برای کسب و کارتان انجام دهید و یا بدنبال درمانهای بیرونی برای درمان جسم تان باشید بنابراین شما در مسیر اشتباهی هستید .

البته شما می توانید تمام آن تلاش های بیرونی را انجام دهید و این مغایرت با قانون جذب ندارد اما در زمان مناسب آن .یعنی زمانی که تغییر اصلی در نگاه و درون شما رخ داد.

-تغییر و رشد فردی ،مطالعه کتابهای مناسب ،شرکت در دوره های آموزشی قطعا لازم و در مسیر تکاملی شما حتی ضروری و به جا می باشد.اما زمانی که در کنار این آموزشها، ما درک کنیم که آنچه را باید تغییر دهیم خودمان هستیم نه دیگران .

و این آموزشها باید که به ما کمک کند تا تغییر و رشد با نیت تغییر خودمان باشد و این تغییرات از لحظه ای آغاز می گردد که ما مسئولیت تمام دنیای خودمان را بپزیریم.

-هر رفتار و هر اتفاقی در زندگی ما رخ می دهد و یا با ما می شود فقط و فقط مربوط به عاملی در  درون ما می شود و ما صدرصد مسئول پرونده اتفاقات زندگی مان هستیم و این قانون حتی به اندازه ذره ای اشتباه نمی کند.

-بنابراین درک درست این موضوع که ما باید از لحظه حال و شرایط فعلی مون لذت ببریم بسیار مهم است ، این سخن به این معناست که اگر هم اکنون در اوج بیماری هستید و یا در رنج و سختی و فقر و مشکلات در روابط تان هستید دقیقا در همین لحظه باید یادبگیریم که دلیلی برای شادی پیدا کنیم ..بپذیریم که شرایط فعلی در نتیجه افکار قبلی ما بوجود آمده است و این شرایط تغییر پیدا نمی کند اگر که باز هم مثل گذشته فکر کنیم.

  • قطعا شروع و آغاز هر کاری نیاز به تلاش و ایمان بیشتری دارد.

-در حقیقت اگر ما آموزش می بینیم و بدنبال رشد هستیم باید این رشد به ما کمک کند که تبدیل به فردی با ایمان و باورهای قویتر و همچنین صبورتر ..بی کینه تر ..بی قضاوت تر…شویم .

-نه اینکه این آموزش و رشد سبب شود که بفهمیم که ما بیشتر از دیگران می دانیم و آنها نادان هستند و کمتر می دانند و یا احساس کنیم که روز به روز پر تر شده ایم .چرا که دقیقا افرادی که به تعالی در مسیرقانون جذب و قوانین هستی میرسند احساس می کنند که خالی تر شده اند و به این حس میرسند که هنوز هیچ چیزی نمیدانند.

-دانش اگر قرار است که سراریز شود باید که با سکوت شما و از فهم شما از وجودتان بیرون تراوش کند.

یادگیری درست قانون جذب به شما کمک می کند که خودتان را پیدا کنید و آرام تر و شادتر شوید .و بدانید که همین حالا در اوج خوشبختی هستید و در این صورت است که حس و انرژی خوشبختی از درون شما به بیرون منعکس می شود و ثروت و شادی بیشتر را به سمت تان می آورد .

نویسنده متن: بهار جوادزاده

 

یک زمان و از یک جایی باید شروع کنیم ،پا به دنیا نگذاشته ایم که معمولی باشیم 

آمده ایم که خلق کنیم و بذرهای قدرتی که همین حالا در درونمان هست را بیدار سازیم .فقط کافی است که توانایی های خود را بشناسید. 

کاشف خودت باش .